در حال بارگذاری ...
  • آیین نامه برگزاری جشنواره تئاتر فجر
  • آیین نامه برگزاری جشنواره تئاتر فجر

     

    آیین نامه برگزاری جشنواره تئاتر فجر پس از امضای سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از سوی اداره کل هنرهای نمایشی منتشر شد. آیین نامه جشنواره تئاتر فجر با تکیه بر تجربه دوره‌های گذشته جشنواره بین المللی تئاتر فجر که یکی از باسابقه ترین رویدادهای هنری کشور شناخته می شود و با هدف ایجاد وحدت رویه، نسبت به ارائه چارچوب برای این رویداد پرداخته است.

    آیین نامه برگزاری جشنواره تئاتر فجر مشتمل بر ۲ فصل، ۱۱ بخش و ۴ تبصره است که در تاریخ  27/3/97 به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید.

    در فصل اول آن اهداف، چشم انداز، ماموریت، دستاوردها، ارزش های کلیدی و ضوابط کلی جشنواره بیان شده اند. فصل دوم نیز به آیین نامه اجرایی جشنواره اختصاص دارد که تعریف جامعی از ارکان جشنواره، تقویم و زمانبندی، بخش های جشنواره، فرایندها و حمایت مالی بیان کرده است.