در حال بارگذاری ...
 • نشست‌های نوزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

   

  همایش تئاتر و اندیشه معاصر

  1. تئاتر و اندیشه معاصر، حسین سلیمی در خانه هنرمندان ایران 8/11/1379

  2. موسیقی و حرکت در تئاتر معاصر، جولیوس سونی اسپنسر در خانه هنرمندان ایران 18/11/1379

  3. [تئاتر پرتغال]، جان مووات در خانه هنرمندان 8/11/1379

  4. تئاتر جهان معاصر، بهرام بیضایی در خانه هنرمندان ایران 9/11/1379 [برگزار نشد]

  5. تئاتر و جهان معاصر، محمد رحمانیان [بی‌جا] 9/11/1379

  6. نقد تئاتر در هزاره سوم، یان هربرت [بی‌جا] 10/11/1379

  7. نقد تئاتر در ایران، منصور براهیمی [بی‌جا] [10/11/1379]

  8. نقد تئاتر در ایران، فرشید ابراهیمیان [بی‌جا] [10/11/1379]

  9. تئاتر و گفت‌وگوی تمدنها، عطاءا... مهاجرانی [بی‌جا] 11/11/1379

  10. مکتب فرانکفورت، هلموت شفر [بی‌جا] 12/11/1379

  11. درام‌نویسی و دراماتورژی، قطب‌الدین صادقی [بی‌جا] [12/11/1379]

  12. درام‌نویسی و دراماتورژی، محمد چرمشیر [بی‌جا] [12/11/1379]                

   

  میزگرد تئاتر و اندیشه معاصر

  1. نلسون فرناندز، جودی کریستل و نینا دیمیتری وا [بی‌جا] 9/11/1379

  2. عطاءالله مهاجرانی، حسین سلیمی، سون بااین، ونگالس ایلیوپولیوس و نها سلیها [بی‌جا] 11/11/1379