در حال بارگذاری ...
 • کارگاه هجدهمین دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

   

  تعلیم بازیگری

  کلایو بارکر، دانشکده سینما تئاتر، 16/11/1378

   

  نشست‌ها و جلسات نقد و بررسی هجدهمین دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

   

  همایش دیالوگ در تئاتر

  1. [بی‌ع]، آندره لوئی پرینتی در آمفی‌تئاتر دانشگاه هنر 10/11/1378 [پیام]

  2. تئاتر به معنی دیالوگ، حسین سلیمی در آمفی‌تئاتر دانشگاه هنر‌ 10/11/1378

  3. دیالوگ مکتوب و دیالوگ صحنه‌ای، علی رفیعی در آمفی‌تئاتر دانشگاه هنر 10/11/1378

  4. [بی‌ع]، جووان چریلوف در آمفی‌تئاتر دانشگاه هنر 11/11/1378

  5. [بی‌ع]، [بی‌نا] چرنی در آمفی‌تئاتر دانشگاه هنر 11/11/1378

  6. گفت‌وگو و بحث هرمنوتیک در تئاتر، محمد ‌ضیمران در آمفی‌تئاتر دانشگاه هنر 13/11/1378

  7. مفهوم دیالوگ میان تماشاگر و نمایش، کلایو بارکر در آمفی‌تئاتر دانشگاه هنر 14/11/1378

  8. [بی‌ع]، سامسون استپانیان در آمفی‌تئاتر دانشگاه هنر 14/11/1378

  9. دیالوگ در صحنه و پشت صحنه، آندرا ژنجی در آمفی‌تئاتر دانشگاه هنر 15/11/1378

  10. گفت‌وگوی نمایشی و گستره آن، منصور براهیمی در آمفی‌تئاتر دانشگاه هنر 15/11/1378

  11. [بی‌ع]، جورجیو جناری در آمفی‌تئاتر دانشگاه هنر 16/11/1378

  12. تئاتر و گفت‌وگوی تمدنها، جواد فریدزاده در‌ آمفی‌تئاتر دانشگاه هنر 16/11/1378

  13. مفهوم دیالوگ در فرآیند تئاتر، قطب‌الدین صادقی در‌ آمفی‌تئاتر دانشگاه هنر 17/11/1378

  14. تئاتر و دیالوگ، هلموت شفر در‌ آمفی‌تئاتر دانشگاه هنر 18/11/1378

  15. دیالوگ، مونولوگ و سکوت در تئاتر، محمدرضا خاکی در‌ آمفی‌تئاتر دانشگاه هنر 19/11/1378

   

  جلسات نقد و بررسی 

  1. خدیوی گنگ سر برآورد با حضور مهرداد رایانی‌مخصوص و حسن وارسته در تماشاخانه مهر 7/11/1378

  2. بی سرکلاه با حضور [اعضای کانون ملی منتقدان تئاتر] [بی‌جا] [بی‌تا]

  3. پدر دوست‌داشتنی با حضور همایون علی‌آبادی، مسعود توکلی و بهزاد صدیقی [بی‌جا] [بی‌تا]

  4. نه با حضور مهرداد رایانی مخصوص و حسن وارسته [بی‌جا] [بی‌تا]

  5. باران اگر بخواهد با حضور فرشید ابراهیمیان و منوچهر گبرلو [بی‌جا] [بی‌تا]

  6. پهلوان کچل و اژد‌ها با حضور مهرداد رایانی مخصوص و حسن وارسته [بی‌جا] [بی‌تا]

  7. کشته به درگاه با حضور مهرداد رایانی مخصوص و حسن وارسته در سالن قشقایی 15/11/1378